Σας καλωσορίζουμε στο

Διαδικτυακό, βιωματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα συστημικής θεραπείας οικογένειας

διάρκειας 150 ωρών.

Με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στη συστημική θεραπεία οικογένειας, προσκαλούμε, τους απόφοιτους ΑΕΙ, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, καθώς επίσης, τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας και τους εκπαιδευτικούς. Επιπλέον, τους τελειόφοιτους πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, με συνάφεια σπουδών και σχετική πρακτική εξάσκηση.

Για την βέλτιστη εκπαιδευτική εμπειρία, θα δημιουργηθούν μικρές ομάδες 8-10 ατόμων. Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης απονέμετε βεβαίωση παρακολούθησης 150 ωρών, στην συστημική θεραπεία. Όπου οι 75 ώρες θα αντιστοιχούν σε προσωπική ανάπτυξη και εποπτεία. Το πρόγραμμα εισηγείται μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Θεραπείας Οικογένειας, και διαπιστευμένος εκπαιδευτής και επόπτης συστημικής θεραπείας.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η εκπαίδευση μοιράζεται σε δύο μέρη, θεωρητικό και πρακτικό-βιωματικό:

Για την πληρέστερη κατανόηση της συστημικής σκέψης, και της πρακτικής της εφαρμογής στην θεραπεία, χρησιμοποιούμε ποικίλες μορφές διδασκαλίας:

 1. παιχνίδι ρόλων με συμμετοχή όλων των εκπαιδευόμενων,
 2. παραδείγματα ψυχοθεραπευτικών παρεμβάσεων που εξηγούν την θεωρία,
 3. εποπτεία σε περιστατικά των εκπαιδευόμενων και
 4. διάλογος σε θέματα συστημικής και προσωπική ανάπτυξη.

Αναλυτικά οι θεματικές ενότητες του θεωρητικού μέρους:

 1. Γνωριμία ομάδας
 2. Γενική θεωρία συστημάτων
 3. Α΄Κυβερνητική
 4. Β’ Κυβερνητική,
 5. Επικοινωνία, πληροφορία, όρια
 6. Κυκλική αιτιότητα
 7. Μάθηση, αντίληψη
 8. Λογικά και θεραπευτικά παράδοξα
 9. Προσωπικότητα
 10. Ζεύγματα
 11. Ολόνια
 12. Bateson, Palo Alto
 13. Minuchin, Δομική
 14. Bowen
 15. Σχολή Μιλάνου
 16. De Schazer
 17. Hellinger, Συστημική αναπαράσταση
 18. Tom Andersen, Αντανακλώσα ομάδα
 19. Harleen Andersen
 20. Αφηγηματική θεραπεία
 21. Ατομική συστημική θεραπεία
 22. Αναστοχασμός ομάδας

Αναλυτικά οι θεματικές του πρακτικού μέρους:

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ :

Κίμων Καλαμάρας, MSc
Ψυχολόγος- Συστημικός Ψυχοθεραπευτής Οικογένειας,
Επόπτης και Εισηγητής Συστημικής Ψυχοθεραπείας
Μέλος EFTA (European Family Therapy Association)

Πληροφορίες: και
Αποστολή βιογραφικού:

Για να ενημερωθήτε για τα τρέχοντα ή μελλοντικά προγράμματα, ακολουθήστε το σύνδεσμο.

©2024 Made by nikotaf