Ενημέρωση για τα cookies

Ο παρών ιστότοπος αποθηκεύει cookies σχετικά με τις προτιμήσεις του χρήστη για προβολή.

Δεν αποθηκεύονται προσωπικά στοιχεία ή ρυθμίσεις ή σύνθεση συστήματος της παρούσης συσκευής προβολής, ούτε πληροφορίες λογισμικού που περιέχονται σε αυτή.

Δεν αποθηκεύονται προτιμήσεις πλοήγησης ή άλλες δραστηριότητες του χρήστη.

Τα cookies που αποθηκεύονται, δεν αντιγράφονται μέσω επικοινωνίας με τον ιστότοπο, βρίσκονται και παραμένουν στην παρούσα συσκευή για 30 ημερολογιακές ημέρες και ουδεμία χρήση γίνεται από τον πάροχο ή τον ιδιοκτήτη του domain. Μετά το πέρας των 30 ημερών, τα cookies αφαιρούνται αυτόματα από τη συσκευή.

©2024 Made by nikotaf