Τί είναι η ψυχοθεραπεία;

Η ψυχοθεραπεία ή απλά η θεραπεία, είναι αρχικά μια σχέση ανάμεσα στον θεραπευόμενο και στον θεραπευτή. Η θεραπευτική αυτή σχέση και η ποιότητά της (εμπιστοσύνη, κτλ) που, χτίζεται από την πρώτη κιόλας συνεδρία, καθορίζει και την εξέλιξη της θεραπείας. Δίχως αυτή την σχέση δεν μπορεί να υπάρξει αποτελεσματική θεραπεία.

Πάνω σε αυτή τη θεραπευτική συμμαχία, οικοδομούνται οι στόχοι του θεραπευόμενου. Με απλά λόγια, το αίτημα, που δίνει στον θεραπευτή την απαραίτητη κατεύθυνση. Προς τα που θα πρέπει να κινηθεί, ώστε να μπορέσει να βοηθήσει τον θεραπευόμενο. Όσο πιο ξεκάθαρος ο θεραπευτικός στόχος, τόσο πιο αποτελεσματική (και σύντομη) θα είναι η θεραπεία.

Ο στόχος, το αίτημα που χτίζεται μέσα σε μια θεραπευτική σχέση, κατευθύνει λοιπόν την θεραπεία προς την επιδιωκόμενη αλλαγή.

Η ικανότητα του θεραπευτή συνίσταται στο πως θα επικοινωνήσει και τελικά, στο πως θα κινητοποιήσει τον θεραπευόμενο, προς την αλλαγή που (ο θεραπευόμενος) επιθυμεί. Άρα η “τέχνη” της θεραπείας αφορά τον έμμεσο κυρίως τρόπο με τον οποίο θα μιλήσεις σε κάποιον, κάποια, ώστε να τον βοηθήσεις να αλλάξει.

Έτσι δεν αρκεί να πούμε κατά την διάρκεια της θεραπείας σε κάποιον τί πρέπει να αλλάξει. Μια συμβουλή δεν είναι θεραπεία. Όλοι ξέρουμε πολύ καλά τι θα ήταν καλό να κάναμε διαφορετικά. Πιο σημαντικό στην θεραπεία, λοιπόν, είναι το πώς θα μεταδώσουμε κάτι στον θεραπευόμενο, έτσι ώστε να επέλθει μια συγκεκριμένη αλλαγή.