ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ για άτομα, ζεύγη, οικογένειες και ομάδες. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα συστημικής θεραπείας

Σας καλωσορίζουμε στο διαδικτυακό, βιωματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα συστημικής θεραπείας οικογένειας, διάρκειας 150 ωρών.

Ημερομηνία έναρξης: 10 Ιανουαρίου 2024. Διάρκεια, 6 μήνες, έως, 20 Ιουνίου 2024.

Με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στη συστημική θεραπεία οικογένειας, προσκαλούμε, τους απόφοιτους ΑΕΙ, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, καθώς επίσης, τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας και τους εκπαιδευτικούς. Επιπλέον, τους τελειόφοιτους πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, με συνάφεια σπουδών και σχετική πρακτική εξάσκηση.

Για την βέλτιστη εκπαιδευτική εμπειρία, θα δημιουργηθούν μικρές ομάδες 8-10 ατόμων. Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης απονέμετε βεβαίωση παρακολούθησης 150 ωρών, στην συστημική θεραπεία. Όπου οι 75 ώρες θα αντιστοιχούν σε προσωπική ανάπτυξη και εποπτεία. Το πρόγραμμα εισηγείται μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Θεραπείας Οικογένειας, και διαπιστευμένος εκπαιδευτής και επόπτης συστημικής θεραπείας.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η εκπαίδευση μοιράζεται σε δύο μέρη, θεωρητικό και πρακτικό-βιωματικό:

Στο πρώτο μέρος, αναφερόμαστε εκτενώς στην θεωρία της συστημικής σκέψης. Εκκινώντας από την σύλληψή της, μέχρι και τις πιο πρόσφατες εξελίξεις, που αφορούν στην πρακτική της εφαρμογή.

Στο δεύτερο εστιάζουμε στην προσωπική ανάπτυξη, μέσω της βιωματικής εκπαίδευσης στο Γενεόγραμμα. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως, το Γενεόγραμμα αποτελεί βασικό εργαλείο για την άσκηση της συστημικής ψυχοθεραπείας,

Για την πληρέστερη κατανόηση της συστημικής σκέψης, και της πρακτικής της εφαρμογής στην θεραπεία, χρησιμοποιούμε ποικίλες μορφές διδασκαλίας:

i) παιχνίδι ρόλων με συμμετοχή όλων των εκπαιδευόμενων, ii) παραδείγματα ψυχοθεραπευτικών παρεμβάσεων που εξηγούν την θεωρία, iii) εποπτεία σε περιστατικά των εκπαιδευόμενων, και iv) διάλογος σε θέματα συστημικής και προσωπική ανάπτυξη

Αναλυτικά οι θεματικές ενότητες του θεωρητικού μέρους:

1.Γνωριμία ομάδας, 2.Γενική θεωρία συστημάτων, 3.Α΄Κυβερνητική, 4.Β’ Κυβερνητική, 5.Επικοινωνία, πληροφορία, όρια, 6.Κυκλική αιτιότητα, 7. Μάθηση, αντίληψη, 8.Λογικά και θεραπευτικά παράδοξα, 9.Προσωπικότητα, 10.Ζεύγματα, 11.Ολόνια

12.Bateson, Palo Alto, 13.Minuchin, Δομική, 14.Bowen, 15.Σχολή Μιλάνου,16.De Schazer, 17.Hellinger, Συστημική αναπαράσταση 18.Tom Andersen, Αντανακλώσα ομάδα,19.Harleen Andersen, 20.Αφηγηματική θεραπεία, 21.Ατομική συστημική θεραπεία, 22.Αναστοχασμός ομάδας.

Αναλυτικά οι θεματικές του πρακτικού μέρους:

1.Γενεόγραμμα, 2.Παιχνίδι ρόλων, 3.Εποπτεία, 4.Διάλογος γύρω από θέματα συστημικής, 5.Προσωπική ανάπτυξη

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ :

Κίμων Καλαμάρας, MSc

Ψυχολόγος- Συστημικός Ψυχοθεραπευτής Οικογένειας,

Επόπτης και Εισηγητής Συστημικής Ψυχοθεραπείας

Μέλος EFTA (European Family Therapy Association)

ΚΟΣΤΟΣ:

100 σε 6 δόσεις, ή 540 για εξόφληση σε μια δόση (10% έκπτωση).

Πληροφορίες : 6971890376 και 6978396126

Αποστολή βιογραφικού: info@systemic-therapy.eu

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα συστημικής θεραπείας