ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Συμβουλευτικη σε εκπαιδευτικο προσωπικο και σε σχολεια και αλλους εκπαιδευτικούς οργανισμους
  • Ανάπτυξη συνεργατικών σχέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού.
  • Μέθοδοι επικοινωνίας με μαθητές.
  • Μέθοδοι επικοινωνίας με την τάξη στο σύνολο.
  • Επικοινωνία με γονείς.
  • Εργασιακό στρες. Μέθοδοι αντιμετώπισης.
  • Ομαδικές συνεδρίες για εκπαιδευτικό προσωπικό.
  • Μέθοδοι για προσέγγιση διαφόρων θεμάτων (εκφοβισμός, πένθος, κα).
  • Ατομικές συνεδρίες σε εκπαιδευτικό προσωπικό (μειωμένες τιμές).
Ψυχολόγος Παλαιό Φάληρο Κίμων Καλαμάρας Σχολεία