ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Αφορά Επαγγελματίες Ψυχικης υγειασ: ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, και φοιτητές τμημάτων ψυχολογίας, κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών.

Προσφέρεται κλινική εποπτεία σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας, συστημικής προσέγγισης.

  • Η ομαδική εποπτεία πραγματοποιείται δια ζώσης και εξ αποστάσεως.